Dyżury telefoniczne w I Oddziale ZUS w Warszawie

Szczegóły dotyczące wydarzenia

Rodzaj wydarzenia

Szkolenia

Obszar merytoryczny

ubezpieczenia społeczne

Opis wydarzenia

Zapraszamy, aby skorzystać z możliwości dyżurów telefonicznych, które organizujemy w każdą środę w godz. 10:00-12:00, numer telefonu: 22 538 21 89. Numer jest aktywny tylko w godzinach dyżurów.

Harmonogram i tematy dyżurów w I połowie 2021 r.:

 • 31.03.2021 - Projekty edukacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • 7.04.2021 - Obsługa programu Płatnik. Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, konfiguracja programu, obsługa ubezpieczonych, wymiana informacji i danych z ZUS,
 • 14.04.2021 - Zasady ustalania uprawnień do emerytury z systemu zreformowanego,
 • 21.04.2021 - Zasady uwzględniania zagranicznych okresów ubezpieczenia/ zamieszkania w USA i Francji do świadczeń emerytalno-rentowych, które podlegają koordynacji,
 • 28.04.2021 - Zasady przyznawania i wypłaty zasiłku chorobowego,
 • 5.05.2021 - Ulga na START, "mały ZUS plus", preferencyjne składki, działalność nieewidencjonowana – warunki, uprawnienia, skutki,
 • 12.05.2021 - Udzielanie informacji z zakresu pomocy w spłacie należności
 • 19.05.2021 - Zasady rozliczania zawieszalności- osoby pracujące, które pobierają świadczenie,
 • 26.05.2021 - Zasady uwzględniania zagranicznych okresów ubezpieczenia/zamieszkania w USA i Francji do świadczeń emerytalno-rentowych, które podlegają koordynacji
 • 2.06.2021 - Ulga na START, "mały ZUS plus", preferencyjne składki, działalność nieewidencjonowana – warunki, uprawnienia, skutki
 • 9.06.2021 - Projekty edukacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • 16.06.2021 - Funkcjonalności Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Pomoc dla użytkowników korzystających z  PUE ZUS. Przeglądanie danych zgromadzonych na koncie, tworzenie, wysyłanie oraz odbiór wniosków i pism,
 • 23.06.2021 - Zasady ustalania uprawnień do emerytury z systemu zreformowanego
 • 30.06.2021 - Zasady uwzględniania zagranicznych okresów ubezpieczenia/zamieszkania w USA i Francji do świadczeń emerytalno-rentowych, które podlegają koordynacji.

Serdecznie  zapraszamy!

Miejscowość

Warszawa

Termin wydarzenia

2021.03.31 - 2021.06.30

Kontakt

(22) 538 21 89