Spotkania online dla przedsiębiorców

Szczegóły dotyczące wydarzenia

Rodzaj wydarzenia

Inne

Obszar merytoryczny

firmy

Opis wydarzenia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapraszają przedsiębiorców na cykl edukacyjnych wideokonferencji „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”. Od połowy września przez kolejne tygodnie eksperci omówią wybrane rozwiązania z Polskiego Ładu, a także Tarczy antykryzysowej i finansowej. W jednym ze spotkań wezmą udział eksperci z ZUS. Udział w wideokonferencjach jest bezpłatny.

Cykl „Idea Rozwoju Twojego Biznesu” to seria spotkań online, zorganizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii, poświęconych wybranym rozwiązaniom z Polskiego Ładu, tarczy antykryzysowej i finansowej. Do udziału w spotkaniach zaproszeni zostali eksperci z 19 instytucji, m.in. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Podzielą się z przedsiębiorcami wiedzą i praktycznymi wskazówkami na temat korzystania z rozwiązań osłonowych proponowanych firmom przez rząd.

W trakcie wideokonferencji, które będą odbywały się regularnie od września do grudnia 2021 r., zostaną poruszone tematy dotyczące m.in. aspektów prawnych przy wprowadzaniu firmy na rynki zagraniczne, korzystania przez biznes z cyfrowej administracji, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, regulacji zamówień publicznych czy pozyskiwania i utrzymywania młodych pracowników. Przedsiębiorcy dowiedzą się też więcej o Systemie Rejestrów w Turystyce, Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków czy Funduszu Pracy na rzecz polskiej przedsiębiorczości.

Każde spotkanie składa się indywidualnych prelekcji zaproszonych ekspertów, moderowanej dyskusji na najważniejsze z poruszonych tematów, a także odpowiedzi na pytania uczestników.

Konferencje z cyklu #idearozwojubiznesu będą transmitowane na żywo na stronie PARP. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Więcej informacji oraz harmonogram spotkań na stronie PARP (link do strony zewnętrznej).

Miejscowość

spotkania online

Termin wydarzenia

2021.09.17 - 2021.12.31

Kontakt

www.parp.gov.pl.idearozwojubiznesu