Ścieżka nawigacji

Zamówienia publiczne

W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  4 marca 2021  08:56

 • Tytuł zamówienia

  Zakup i dostawa mebli biurowych dla II Oddziału ZUS w Poznaniu oraz podległych jednostek organizacyjnych.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS II Oddział w Poznaniu

 • Adres zamawiającego

  ul. Starołęcka 31
  61-361 Poznań

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  540000/273/2/2021-ZAP

 • Treść zapytania publicznego

 • Termin składania ofert

  12 marca 2021  08:00

 • Dodatkowe informacje

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest:
  Agnieszka Wiśniewska
  T: +48 61 847 53 00
  E: zap_poznan2@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 8:00 – 14:00 (pn.- pt.)

  Wykonawcy mogą składać oferty wyłącznie w formie elektronicznej na adres: zap_poznan2@zus.pl

Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania publicznego lub informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 marca 2021  07:51

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 marca 2021  13:14