Ścieżka nawigacji

Komunikat DZP

W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Zamówienia publiczne

Tryb podstawowy

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  9 kwietnia 2021  10:00

 • Nazwa zamówienia

  Zakup i montaż dźwigu w Inspektoracie ZUS w Poznaniu

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Poznaniu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Poznaniu
  ul. Dąbrowskiego 12
  60-908 Poznań

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  290000/271/1/2021-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Termin składania ofert

  29 kwietnia 2021  10:00

 • Dodatkowe informacje

  Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy (tryb podstawowy - bez negocjacji).

  Identyfikator postępowania: fbfae7b8-b09a-40ec-873a-7c68980c0d30

Specyfikacja warunków zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 kwietnia 2021  10:10

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SWZ lub informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 kwietnia 2021  11:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SWZ lub informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 kwietnia 2021  11:15

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 kwietnia 2021  10:45
 • Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  177.784,75

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 maja 2021  08:30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 maja 2021  14:30

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 lipca 2021  14:00