Ścieżka nawigacji

Zamówienia publiczne

W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Zamówienia publiczne

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  27 lipca 2021  14:50

 • Dotyczy

  Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania w I Oddziale ZUS w Warszawie. Zamówienie będzie realizowane
  w podziale na 2 części:
  — część nr 1 – usługi sprzątania obiektów w I Oddziale ZUS w Warszawie. Powierzchnia wewnętrzna obiektów
  objęta usługą sprzątania: 31 733,63 m2
  ,
  — część nr 2 – usługi sprzątania terenu zewnętrznego i pielęgnacji terenów zielonych w I Oddziale ZUS w
  Warszawie. Powierzchnia terenu zewnętrznego objęta usługa sprzątania oraz powierzchnia terenów zielonych
  przeznaczona do pielęgnacji: 10 786,00 m2

 • Wstępne ogłoszenia informacyjne