Oświadczenie UE-2

Opis:

Oświadczenie/zmiana oświadczenia osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu
Aktualizacja formularza: 23 stycznia 2019 r.

Formularz:

Pobierz plik"Oświadczenie UE-2.pdf" 189 kB