Wniosek US-31

Opis:

Wniosek o zaświadczenie A1 - osoba wykonująca pracę najemną w Polsce i pracę na własny rachunek w innym państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii - US-31
Aktualizacja formularza: 7 maja 2019 r.

Formularz:

Pobierz plik"Wniosek US-31.pdf" 171 kB