Macedonia

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

MK-PL 10

Wniosek MK-PL 10

Wniosek o polską rentę rodzinną

PL-MK 9

Wniosek PL-MK 9

Wniosek o macedońską emeryturę - rentę inwalidzką

PL-MK 10

Wniosek PL-MK 10

Wniosek o macedońską rentę rodzinną

MK-PL 9

Wniosek MK-PL 9

Wniosek o polską emeryturę/rentę z tytułu niezdolności do pracy

PL-RM 101

Zaświadczenie PL-RM 101

Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Macedonią
Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS