Quebec

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

Rapport medical - fr

Rapport lekarski (Rapport medical)

Raport lekarski. Porozumienie o zabezpieczeniu społecznym między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Quebecu.

QC-PL-5

Wniosek QC-PL 5

Wniosek o polską rentę z tytułu niezdolności do pracy. Porozumienie o zabezpieczeniu społecznym między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Quebecu.

QC-PL-4

Wniosek QC-PL 4

Wniosek o wypłatę polskiego zasiłku pogrzebowego. Porozumienie o zabezpieczeniu społecznym między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Quebecu.

QC-PL-3

Wniosek QC-PL 3

Wniosek o polską rentę rodzinną. Porozumienie o zabezpieczeniu społecznym między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Quebecu.

QC-PL-2

Wniosek QC-PL 2

Wniosek o polską emeryturę. Porozumienie o zabezpieczeniu społecznym między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Quebecu.

PL-QC-5

Wniosek PL-QC 5

Wniosek o przyznanie świadczeń z tytułu niepełnosprawności. Porozumienie o zabezpieczeniu społecznym między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Quebecu.

PL-QC-3

Wniosek PL-QC 3

Wniosek o świadczenia dla pozostających przy życiu członków rodziny. Porozumienie o zabezpieczeniu społecznym między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Quebecu.

PL-QC-2

Wniosek PL-QC 2

Wniosek o przyznanie świadczeń emerytalnych. Porozumienie o zabezpieczeniu społecznym między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Quebecu.