Ukraina

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

PL-UA 13

Wniosek PL-UA 13

Wniosek o wznowienie wypłaty wcześniej przyznanej emerytury/renty

PL-UA 7 

Wniosek PL-UA 7 

Wniosek o przyznanie ukraińskiej emerytury-renty

UA-PL 10 

Wniosek UA-PL 10 

Wniosek o wypłatę polskiego zasiłku pogrzebowego

UA-PL 9 

Wniosek UA-PL 9 

Wniosek o polską rentę rodzinną.

UA-PL 8 

Wniosek UA-PL 8 

Wniosek o polską emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy

PL-UA 11 

Wniosek PL-UA 11 

Wniosek o przyznanie zasiłku pogrzebowego

UA-PL 4

Raport UA-PL 4

Szczegółowy raport lekarski

PL-UA 4

Raport PL-UA 4

Szczegółowy raport lekarski

PL-UA 1

Zaświadczenie PL-UA 1

Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą