Zaświadczenia lekarskie

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ZAS-2

Zaświadczenie ZAS-2

Zaświadczenie lekarskie wystawione w związku z ciążą
Aktualizacja formularza: 17 stycznia 2022 r.
Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

ZAS-9

Zaświadczenie ZAS-9

Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z wykonaniem badań lekarskich dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddaniem się zabiegowi ich pobrania
Aktualizacja formularza: 17 stycznia 2022 r.
Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

ZAS-40

Zaświadczenie ZAS-40

Zaświadczenie lekarskie o okresie, w którym ubezpieczona matka dziecka przebywa w szpitalu
Aktualizacja formularza: 17 stycznia 2022 r.
Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

ZAS-7

Zaświadczenie ZAS-7

Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z chorobą zawodową
Aktualizacja formularza: 17 stycznia 2022 r.
Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

ZAS-38

Zaświadczenie ZAS-38

Zaświadczenie lekarskie o okresie, w którym konieczne jest sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat
Aktualizacja formularza: 17 stycznia 2022 r.
Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

OL-9

Zaświadczenie OL-9

Zaświadczenie o stanie zdrowia
Aktualizacja formularza: 6 kwietnia 2021 r.
Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

OL-9A

Informacja OL-9A

Informacja o miejscach leczenia
Aktualizacja formularza: 6 kwietnia 2021 r.

OL-13

Wniosek OL-13

Wniosek o wydanie orzeczenia w sprawie choroby przewlekłej
Publikacja formularza: 30 listopada 2020 r.