Wniosek RWN

Opis:

Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
Aktualizacja formularza: 7 marca 2019 r.
Zastąpił formularz ZUS-EWN

Formularz:

Pobierz plik"Wniosek RWN.pdf" 162 kB

Wyjaśnienia