Informacja dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  13 września 2019  11:16

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Remont schodów zewnętrznych i przebudowę podjazdu w Inspektoracie ZUS w Jeleniej Górze.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Wałbrzychu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
  ul. Kasztanowa 1
  58-390 Wałbrzych

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  430000/271/7/2019-ZAP

 • Określenie trybu zamówienia

  Zamówienie z wolnej ręki.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dot. trybów NBO, WR, ZOC

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 września 2019  11:26
 • Osoba upoważniona do kontaktów – imię i nazwisko, e-mail, telefon

  W sprawach przedmiotu zamówienia:
  Dariusz Pawiłowski, tel. 74 64-97-225
  e-mail: dariusz.pawilowski@zus.pl
  od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00.

  W sprawach dotyczących procedury:
  Krzysztof Marciniak, tel. 74 64-97-175
  Marta Onak, tel. 74 64-97-105
  e-mail: zap_walbrzych@zus.pl
  od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia