Informacja dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  22 listopada 2019  14:33

 • Tytuł postępowania

  Usługa dystrybucji energii elektrycznej do terenowych jednostek organizacyjnych ZUS w Oławie, Strzelinie i Wołowie.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział we Wrocławiu

 • Adres zamawiającego

  ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  470000/271/11/2019-ZAP

 • Określenie trybu zamówienia

  zamówienie z wolnej ręki

Informacja o wybranej ofercie – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 listopada 2019  14:41

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dot. trybów NBO, WR, ZOC

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 grudnia 2019  15:08