Informacja dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  27 listopada 2019  11:00

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy samochodów, maszyn i urządzeń

 • Tytuł postępowania

  Dostawa samochodów osobowo-ciężarowych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim.
  Zamawiający prowadzi postępowanie w zakresie części zamówienia, wyodrębnionych jako:
  1) „Części 1” zamówienia - dostawa samochodu osobowo-ciężarowego 4+1,
  2) „Części 2” zamówienia - dostawa samochodu osobowo-ciężarowego 4+1,
  3) „Części 3” zamówienia - dostawa samochodu osobowo-ciężarowego 5+1.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
  ul. Wysocka 1b
  63-400 Ostrów Wielkopolski

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  260000/271/28/2019-ZAP

 • Określenie trybu zamówienia

  Zamówienie z wolnej ręki.

 • Informacja z otwarcia ofert (nie dot. trybów WR, zamówień objętych umowa ramową)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dot. trybów NBO, WR, ZOC

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 stycznia 2020  09:00