Informacja dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  20 marca 2020  13:03

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Serwis urządzeń dźwigowych eksploatowanych w Oddziale ZUS w Bydgoszczy i w podległych terenowych jednostkach organizacyjnych.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Bydgoszczy

 • Adres zamawiającego

  ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz

 • Województwo

  kujawsko-pomorskie

 • Numer postępowania

  040000/271/IV/2020/ZAP

 • Określenie trybu zamówienia

  zamówienie z wolnej ręki

 • Informacja z otwarcia ofert (nie dot. trybów WR, zamówień objętych umowa ramową)

Informacja o wybranej ofercie – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 kwietnia 2020  14:06

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dot. trybów NBO, WR, ZOC

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 kwietnia 2020  14:10