W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  24 marca 2021  09:07

 • Tytuł zamówienia

  Wykonanie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków Oddziału ZUS w Kielcach i jego terenowych jednostek organizacyjnych

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Kielcach

 • Adres zamawiającego

  ul. Piotrkowska 27
  25-510 Kielce

 • Województwo

  świętokrzyskie

 • Numer postępowania

  150000/273/8000376383/2021

 • Treść zapytania publicznego

 • Termin składania ofert

  31 marca 2021  15:00

 • Dodatkowe informacje

  Osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania są:

  Agnieszka Bujnowska – w zakresie procedury
  Główny Specjalista, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  T: +48 41 335-67-48
  E: zap_kielce@zus.pl

  Paweł Orliński – w zakresie procedury
  Starszy Specjalista, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  T: +48 41 367-74-23
  E: zap_kielce@zus.pl

  Magdalena Sieradzka – w zakresie przedmiotu zamówienia
  Inspektor, Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  T: +48 41 335-69-36
  E: magdalena.sieradzka@zus.pl

  Godziny kontaktu z Wykonawcami 08.00 – 14.30 (pn.- pt.)

Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania publicznego lub informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 marca 2021  11:06

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 kwietnia 2021  14:13