W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  26 marca 2021  13:08

 • Tytuł zamówienia

  Usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztowej dotyczącej remontu posadzek w piwnicy w budynku Oddziału ZUS we Wrocławiu przy ul. Pretficza 11.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział we Wrocławiu

 • Adres zamawiającego

  Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  ul. Pretficza 11
  50-93 Wrocław

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  8000389521

 • Treść zapytania publicznego

 • Termin składania ofert

  7 kwietnia 2021  10:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 kwietnia 2021  11:10