W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  1 kwietnia 2021  12:30

 • Tytuł zamówienia

  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa oświetlenia wewnętrznego w magazynach OBD i CKN w budynku nr 2 skrzydło A, B, C, D w Oddziale ZUS w Legnicy, przy ul. Władysława Grabskiego 26”.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Legnicy

 • Adres zamawiającego

  59-220 Legnica, ul. Władysława Grabskiego 26.

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  190000/273/5/2021-ZAP

 • Treść zapytania publicznego

 • Termin składania ofert

  13 kwietnia 2021  15:00

Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania publicznego lub informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 kwietnia 2021  11:06

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 kwietnia 2021  14:07