W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  1 kwietnia 2021  15:00

 • Tytuł zamówienia

  Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby I Oddziału ZUS w Poznaniu na 2021r.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Poznaniu

 • Adres zamawiającego

  ul. Dąbrowskiego 12
  60-908 Poznań

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  290000/273/32/2021-ADG

 • Treść zapytania publicznego

 • Termin składania ofert

  9 kwietnia 2021  11:00

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy sporządzić w języku polskim za pośrednictwem poczty elektronicznej
  w terminie do 9 kwietnia 2021 r. do godz. 11:00, po terminie składania ofert określonym w niniejszym Zapytaniu, w dniu 09.04.2021 r. należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: agnieszka.piechocka@zus.pl, do godz. 12:00, informację zawierającą hasło w celu otwarcia oferty;