W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  2 kwietnia 2021  13:24

 • Tytuł zamówienia

  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci strukturalnej w Inspektoracie ZUS w Otwocku ul. Poniatowskiego 17"

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS II Oddział w Warszawie

 • Adres zamawiającego

  ul. Podskarbińska 25
  03-829 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  450000/273/2/2021-ZAP

 • Treść zapytania publicznego

 • Termin składania ofert

  14 kwietnia 2021  10:00

 • Dodatkowe informacje

  Osoby do kontaktu:
  Joanna Chylińska
  e-mail: joanna.chylinska@zus.pl
  tel. 22 590 23 02

  Adam Konopko
  e-mail: adam.konopko@zus.pl
  tel. 22 590 28 13