Zamówienia publiczne

W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Zamówienia publiczne

Tryb podstawowy

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  31 marca 2021  13:03

 • Nazwa zamówienia

  Serwis instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacji mechanicznej

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Bydgoszczy

 • Adres zamawiającego

  ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz

 • Województwo

  kujawsko-pomorskie

 • Numer postępowania

  040000/271/I/2021/ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Termin składania ofert

  12 kwietnia 2021  08:00

 • Dodatkowe informacje

  Strona internetowa, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://www.zus.pl

  Identyfikator postępowania
  a693150b-4710-4b34-af44-bfdfa02fb545

Specyfikacja warunków zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 marca 2021  13:12

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 kwietnia 2021  08:00
 • Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  łącznie 341885,79 w tym: w cz. I zamówienia 245232,14 zł w cz. II zamówienia 96653,65 zł prawo opcji 13818,79 zł

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 kwietnia 2021  14:27

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 czerwca 2021  12:46