Informacja dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  20 września 2019  13:44

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Utrzymanie czystości w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu i w podległych jednostkach organizacyjnych

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Opolu

 • Adres zamawiającego

  ul. Wrocławska 24
  45-701 Opole

 • Województwo

  opolskie

 • Numer postępowania

  240000/271/15/2019-ZAP

 • Określenie trybu zamówienia

  zamówienie z wolnej ręki

Informacja o wybranej ofercie – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 września 2019  14:43

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dot. trybów NBO, WR, ZOC

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 września 2019  11:33