Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  11 października 2018  12:38

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  WYKONYWANIE USŁUG TŁUMACZEŃ PISEMNYCH Z JĘZYKÓW OBCYCH NA JĘZYK POLSKI I Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYKI OBCE, DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, ADMINISTRACYJNEJ, DOTYCZĄCEJ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I INNEJ NIEZBĘDNEJ W BIEŻĄCEJ PRACY ZAMAWIAJĄCEGO

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Tarnowie

 • Adres zamawiającego

  ul. Kościuszki 32, 33 - 100 Tarnów.

 • Województwo

  małopolskie

 • Numer postępowania

  570000/271/3/2018-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  79530000 – 8 usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  W siedzibie Zamawiającego ZUS Oddział Tarnów – ul. Kościuszki 32, Dziennik Podawczy.

 • Termin składania ofert

  12 listopada 2018  10:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 października 2018  13:32

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 października 2018  10:07

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 listopada 2018  13:12

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 listopada 2018  14:28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 grudnia 2018  07:59