Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  15 października 2020  14:00

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Przebudowa instalacji elektrycznej w piwnicy budynku Oddziału ZUS w Siedlcach

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Siedlcach

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Siedlcach
  ul. Browarna 12
  08-110 Siedlce

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  360000/271/2/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
  45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
  45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
  45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach ul. Browarna 12, 08-110 Siedlce, Kancelaria – pok. nr 1

 • Termin składania ofert

  30 października 2020  11:30