Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  18 lutego 2021  09:21

 • Tytuł zamówienia

  Odnowienie maksymalnie 284 certyfikatów kwalifikowanych na okres 2 lat oraz dostawę maksymalnie 230 zestawów kryptograficznych do Oddziałów ZUS w Białymstoku, Olsztynie i Siedlcach oraz podległych im Terenowych Jednostek Organizacyjnych.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Olsztynie

 • Adres zamawiającego

  Plac Konsulatu Polskiego 4
  10-959 Olsztyn

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Numer postępowania

  230000/273/01/2021-ZAPII

 • Treść zapytania publicznego

 • Termin składania ofert

  26 lutego 2021  10:00

 • Dodatkowe informacje

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2021 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

  2. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest:
  Iwona Maszkowska
  Specjalista, Wieloosobowe stanowisko zamówień publicznych
  T: 89 521 24 77
  E: ZAP_Olsztyn@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami: 07:00-15:00 (pn.- pt.)

  Osoba odpowiedzialna za opis przedmiotu zamówienia:
  Wojciech Lorek, Główny Specjalista, Centrum Serwisu Informatycznego, tel. 89 521 21 13.

Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania publicznego lub informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 lutego 2021  08:43