Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  18 lutego 2021  13:17

 • Tytuł zamówienia

  Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej na potrzeby Oddziału ZUS w Olsztynie i TJO.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Olsztynie

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Numer postępowania

  230000/273/03/2021-ZAPIII

 • Treść zapytania publicznego

 • Termin składania ofert

  26 lutego 2021  11:00

 • Dodatkowe informacje

  1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2021 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego.

  2. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest:
  Agnieszka Jagaczewska
  Starszy Inspektor, Wieloosobowe stanowisko zamówień publicznych
  T: 89 521 24 77
  E: ZAP_Olsztyn@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami: 07:00-15:00 (pn.- pt.)

  Osoba odpowiedzialna za opis przedmiotu zamówienia:
  Iwona Babecka, Specjalista, Wydział Administracyjno - Gospodarczy, tel. 89 521 45 30.