Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  8 marca 2018  10:30

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu i w podległych jednostkach organizacyjnych

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Opolu

 • Adres zamawiającego

  Ul. Wrocławska 24
  45-701 Opole

 • Województwo

  opolskie

 • Numer postępowania

  240000/273/6/2018-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:

  Maria Dyszlewicz,
  Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Opolu
  ul. Wrocławska 24, 45-701 Opole
  T: +48 77 4511691
  E: ZAP_Opole@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami:
  08:00 – 14:00 (pn.- pt.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 marca 2018  08:36