Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  14 marca 2018  08:20

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Postępowanie na obsługę serwisową tj. wykonywanie konserwacji, przeglądów i napraw bieżących: szlabanów parkingowych, bramy wjazdowej automatycznej oraz bram garażowych automatycznych uchylnych zainstalowanych w obiektach ZUS w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 43/45.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Częstochowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Częstochowie
  ul. Dąbrowskiego 43/45
  42-218 Częstochowa

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  8000215727

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w języku polskim,
  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  zdzislaw.kowalczyk@zus.pl
  do 21 marca 2018 r. do godz. 12.00

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:
  Pan Zdzisław Kowalczyk
  Specjalista ZUS Oddział w Częstochowie
  Telefon: +48 34 368 93 36
  E-mail: zdzislaw.kowalczyk@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 8.00 – 15.00 (pn.- pt.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 kwietnia 2018  09:04