Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  9 października 2018  07:28

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Remont schodów zewnętrznych na terenie Inspektoratu ZUS w Jeleniej Górze przy ul. Sygietyńskiego 10.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Wałbrzychu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
  ul. Kasztanowa 1
  58-390 Wałbrzych

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  430000/273/15/2018-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Termin składania ofert: 16 października 2018 r. godz. 11:00.
  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest:
  Marta Onak, Bogusław Chlipała
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  tel. + 48 74 64 97 105, + 48 74 64 97 254
  e mail: marta.onak@zus.pl, boguslaw.chlipala@zus.pl,
  godziny kontaktu z Wykonawcami od 7:30 do 14:30 (pn.-pt.)

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia jest:
  Dariusz Pawiłowski
  Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  + 48 74 64 97 225
  e-mail: dariusz.pawilowski@zus.pl
  godziny kontaktu z Wykonawcami od 8:30 do 14:30 (pn.-pt.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 października 2018  10:22