Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  8 listopada 2018  08:40

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Serwisowanie urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych zainstalowanych w Oddziale ZUS w Wałbrzychu oraz podległych jednostkach terenowych.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Wałbrzychu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
  ul. Kasztanowa 1
  58-390 Wałbrzych

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  430000/273/21/2018-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Termin składania ofert: 16 listopada 2018 r. godz. 11.00
  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest:
  Bogusław Chlipała, Marta Onak
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  T: +48 74 64 97 254, +48 74 64 97 105
  E: boguslaw.chlipala@zus.pl, marta.onak@zus.pl,
  Godziny kontaktu z Wykonawcami od 7:30 do 14:30 (pn.- pt.)

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia jest:
  Tomasz Bieniasiewicz
  Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  T: +48 74 64 97 226,
  E: tomasz.bieniasiewicz@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami od 8:30 do 14:30 (pn.- pt.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 listopada 2018  08:37