Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  8 listopada 2018  14:15

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Wymiana wykładziny z miejscową naprawą posadzki
  w pomieszczeniu nr 220 budynku O/ZUS Chorzów
  przy ul. gen. H. Dąbrowskiego 45 w Chorzowie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Chorzowie

 • Adres zamawiającego

  ul. gen. H. Dąbrowskiego 45, 41-500 Chorzów

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  8000243410

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w języku polskim.
  1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres jacek.durynek@zus.pl
  lub
  2. Dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45, 41-500 CHORZÓW, piętro III, pokój 324, z dopiskiem: "Wymiana wykładziny z miejscową naprawą posadzki w pomieszczeniu nr 220 w budynku Oddziału ZUS w Chorzowie przy ul. gen. H. Dąbrowskiego 45 ” - nie otwierać przed 21 listopada 2018r. godz. 12:00"

  - do 21 listopada 2018 r. do godz. 12:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 listopada 2018  08:15