Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  5 grudnia 2018  10:00

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy artykułów biurowych i wyposażenia biurowego

 • Tytuł postępowania

  Postępowanie na dostawę i montaż wyposażenia meblowego do Oddziału ZUS w Częstochowie oraz Inspektoratu w Lublińcu.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Częstochowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Częstochowie
  ul. Dąbrowskiego 43/45
  42-218 Częstochowa

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  090000/273/8000247672/2018/ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  I. Ofertę należy złożyć w języku polskim:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zap_czestochowa@zus.pl
  lub
  2. dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie
  ul. Dąbrowskiego 43/45
  42-218 Częstochowa
  lub
  3. doręczyć osobiście w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie
  ul. Dąbrowskiego 43/45
  42-218 Częstochowa - Dziennik podawczy przy wejściu głównym do budynku A.
  - do 12 grudnia 2018 r. do godz. 11:00.
  II. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania są:
  Ewa Sobczak
  Małgorzata Bejm
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  Telefon: + 48 34 368 94 07
  e-mail: zap_czestochowa@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 7.30-14.30. (pn.- pt.).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 grudnia 2018  11:35