Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  7 grudnia 2018  11:28

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sportowe, rekreacyjne, zdrowotne, hotelarskie, transportowe

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie badań profilaktycznych dla pracowników Oddziału ZUS w Wałbrzychu i podległych jednostek terenowych w 2019 roku.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Wałbrzychu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
  ul. Kasztanowa 1
  58-390 Wałbrzych

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  430000/273/26/2018-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest:
  Marta Onak, Bogusław Chlipała
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  tel. + 48 74 64 97 105, + 48 74 64 97 254
  e mail: zap_walbrzych@zus.pl,
  godziny kontaktu z Wykonawcami od 7:30 do 14:30 (pn.-pt.)

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia jest:
  Szymon Nowacki
  Wydział Spraw Pracowniczych
  + 48 74 64 97 360
  e-mail: szymon.nowacki@zus.pl,
  godziny kontaktu z Wykonawcami od 7:30 do 14:30 (pn.-pt.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 grudnia 2018  13:07