Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  11 stycznia 2019  12:33

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Serwis urządzeń i instalacji telefonicznych, podłączenia, aktualizacje, programowanie central telefonicznych.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Bydgoszczy

 • Adres zamawiającego

  ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz

 • Województwo

  kujawsko-pomorskie

 • Numer postępowania

  0400000/271/1/2019/ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Oferty należy składać w terminie do dnia 22-01-2019r. do godz. 10:00

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:
  w sprawach formalno – prawnych:
  Imię i nazwisko: Grzegorz Jankowski, Stanowisko Starszy Inspektor, nazwa jednostki organizacyjnej:, ZUS O/Bydgoszcz Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, T: +48 (52) 34-18-308,
  e-mail: zampubl_bydgoszcz@zus.pl
  w sprawach przedmiotu zamówienia:
  Imię i nazwisko: Remigiusz Balcer, Stanowisko Inspektor, nazwa jednostki organizacyjnej: ZUS O/Bydgoszcz, Wydział Administracyjno-Gospodarczy, T: +48 (52) 34-18-287, e-mail: remigiusz.balcer@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 8:00 – 15:00 (pn.- pt.)

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 stycznia 2019  14:46

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 stycznia 2019  13:48

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 lutego 2019  13:25