Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  6 lutego 2019  11:54

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu elewacji budynku Oddziału ZUS w Wałbrzychu przy Pl. Grunwaldzkim 1 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Wałbrzychu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
  ul. Kasztanowa 1
  58-390 Wałbrzych

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  430000/273/1/2019-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia jest:
  Tomasz Bieniasiewicz
  Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  + 48 74 64 97 226
  e-mail: tomasz.bieniasiewicz@zus.pl,
  godziny kontaktu z Wykonawcami od 8:00 do 14:00 (pn.-pt.)

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest:
  Bogusław Chlipała, Krzysztof Marciniak
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  tel. + 48 74 64 97 254, + 48 74 64 97 175
  e mail: zap_walbrzych@zus.pl,
  godziny kontaktu z Wykonawcami od 8:00 do 14:00 (pn.-pt.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 lutego 2019  08:57