Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  8 lutego 2019  15:17

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów i wynikających z nich prac konserwacyjnych oraz usuwanie awarii na wezwanie Zamawiającego w urządzeniach dźwigowych przez okres 24 miesięcy.

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Administracyjny

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5,
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  8000252811

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Ofertę należy złożyć w języku polskim
  1.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wlodzimierz.orlowski@zus.pl
  lub
  1.2. dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej, opatrzonej znakiem postępowania kopercie na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Departament Administracyjny
  ul. Szamocka 3, 5,
  01-748 Warszawa, pokój B106
  do dnia 15 lutego 2019 roku do godz. 10:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 lutego 2019  10:21