Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  13 maja 2019  13:27

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy artykułów spożywczych i wody

 • Tytuł postępowania

  części 1: Dostawa wody w butelkach dla pracowników w ramach BHP i na potrzeby ogólne do Oddziału ZUS w Rzeszowie oraz podległych jednostek terenowych

  części 2: Dostawa wody w butlach do dystrybutorów dla klientów do Oddziału ZUS w Rzeszowie oraz podległych jednostek terenowych

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Rzeszowie

 • Adres zamawiającego

  Zamawiającym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie
  Al. J. Piłsudskiego 12, 35-075 Rzeszów tel. (17) 8675000 faks (17) 852 36 38, strona internetowa www.zus.pl,
  adres e-mail: zampubl_rzeszow@zus.pl, NIP: 521 30 17 228, REGON 000017756

 • Województwo

  podkarpackie

 • Numer postępowania

  350000/273/8000265248/2019-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć
  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zampubl_rzeszow@zus.pl
  lub
  dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, Al. J. Piłsudskiego 12, 35-075 Rzeszów, pok. nr 26 - dziennik podawczy:
  Do: 21.05.2019 r. do godz. 11:00

  Po terminie składania ofert określonym w niniejszym Zapytaniu, należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na ww. adres mailowy do godz. 12:00, informację zawierającą hasło w celu otwarcia oferty.

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 maja 2019  08:09

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 maja 2019  11:28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 maja 2019  08:40