Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  13 maja 2019  13:45

 • Tytuł postępowania

  Wykonywanie usług konserwatorskich i napraw w obiektach Oddziału ZUS w Olsztynie.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Olsztynie

 • Adres zamawiającego

  Plac Konsulatu Polskiego 4
  10-959 Olsztyn

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Numer postępowania

  230000/273/05/2019-ZAPV

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1.Ofertę należy złożyć w języku polskim do 24 maja 2019 r. do godziny 10:00.
  2.Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 24 maja 2019 r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego – Olsztyn, ul. 1 Maja 10, pok. 105.
  2. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest:
  Anna Zalewska
  Specjalista, Wieloosobowe stanowisko zamówień publicznych
  T: 89 521-24-52
  E: anna.zalewska02@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami: 7.00-15.00 (pn.- pt.).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 maja 2019  13:49