Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

  • Data publikacji ogłoszenia

    15 maja 2019  12:25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

  • Data publikacji ogłoszenia
    27 maja 2019  13:21