Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  15 maja 2019  14:10

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Remont okresowy Sali Obsługi Klienta Biura Terenowego ZUS w Międzyrzeczu ul. Przemysłowa 2.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

 • Adres zamawiającego

  66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 42, tel. 95 7395254, email: przetargi.gorzow@zus.pl

 • Województwo

  lubuskie

 • Numer postępowania

  110000/273/16/2019-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Termin składania ofert - do dnia 23.05.2019r. godz. 12:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 maja 2019  11:57