Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  11 lipca 2019  10:31

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy elektrycznych, chemicznych i hydraulicznych artykułów eksploatacyjnych

 • Tytuł postępowania

  Dostawa czajników elektrycznych, lodówek oraz wentylatorów kolumnowych dla Oddziału ZUS w Częstochowie.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Częstochowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Częstochowie
  ul. Dąbrowskiego 43/45
  42-218 Częstochowa

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  8000273844

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Ofertę należy złożyć w języku polskim osobiście w siedzibie ZUS w zaklejonej i opisanej kopercie
  ul. Dąbrowskiego 43/45, 42-218 Częstochowa – Dziennik podawczy przy wejściu głównym do budynku A, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iwona.poplawska@zus.pl do 18.07.2019 r. do godz. 12.00.
  2. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest: Pani Iwona Popławska
  Starszy inspektor ZUS Oddział w Częstochowie
  T: +48 34 368 94 20
  E: iwona.poplawska@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 8.15 – 14.00 (pn.- pt.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 lipca 2019  11:28