Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  12 lipca 2019  10:46

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Okresowe przeglądy techniczne i naprawy bieżące samochodów będących na wyposażeniu Oddziału ZUS w Częstochowie.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Częstochowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Częstochowie
  ul. Dąbrowskiego 43/45
  42-218 Częstochowa

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  8000274673

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Ofertę należy złożyć w języku polskim osobiście w siedzibie ZUS w zaklejonej i opisanej kopercie
  ul. Dąbrowskiego 43/45, 42-218 Częstochowa – Dziennik podawczy przy wejściu głównym do budynku A, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iwona.kepa@zus.pl do 19.07.2019 r. do godz. 10.00.
  2. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest: Pani Iwona Kępa
  Starszy specjalista ZUS Oddział w Częstochowie
  T: +48 34 368 94 25
  E: iwona.kepa@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 7.30 – 14.30 (pn.- pt.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 lipca 2019  11:38