Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

  • Data publikacji ogłoszenia

    20 września 2019  14:30

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

  • Data publikacji ogłoszenia
    23 września 2019  14:23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

  • Data publikacji ogłoszenia
    15 października 2019  13:09