Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  18 września 2019  14:33

 • Kategoria zakupowa

  Usługi IT i telekomunikacyjne

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz usług linia cyfrowa ISDN 2B+D i 30B+D dla Oddziału ZUS w Koszalinie i podległych Inspektoratów

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Koszalinie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Koszalinie
  75-434 Koszalin
  ul. Juliana Fałata 30

 • Województwo

  zachodniopomorskie

 • Numer postępowania

  170000/273/35/2019-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Termin składania ofert upływa 26.09.2019 r. o godz. 10:00.
  2. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:

  W zakresie proceduralnym:
  - Barbara Wojtan,
  Specjalista, ZUS Oddział w Koszalinie, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  - Katarzyna Saporowska,
  Specjalista, ZUS Oddział w Koszalinie, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  T: +48 94 348 55 14
  E: zap_koszalin@zus.pl

  W zakresie przedmiotu zamówienia:
  - Małgorzata Stawisińska
  p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
  T: +48 94 348 55 33
  E: malgorzata.stawisinska@zus.pl

  Godziny kontaktu z Wykonawcami 7:00-14:00 (pn. - pt.)

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 września 2019  15:16

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 września 2019  13:09

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 września 2019  13:27