Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  20 września 2019  14:40

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Dostosowanie wejścia budynku I Oddziału ZUS, Inspektorat Warszawa-Wola do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Warszawie

 • Adres zamawiającego

  ul. Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  440000/272/18/ZAP/2019/ZP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w języku polskim
  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ZAP_Warszawa1@zus.pl
  lub
  dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: I Oddział ZUS w Warszawie, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, ul. Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa, pok. 14 (wejście od ul. Miodowej 5)
  do 03.10.2019 r. do godz. 10.00
  Ofertę złożoną w formie elektronicznej należy zaszyfrować hasłem składającym się co najmniej z 8 znaków.

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 września 2019  07:44

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 listopada 2019  13:42