Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  7 listopada 2019  12:14

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy surowców energetycznych, energii i paliw

 • Tytuł postępowania

  Sukcesywne dostawy oleju opałowego do Inspektoratu ZUS w Człuchowie, ul. Jerzego z Dąbrowy 3a, 77-300 Człuchów

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Słupsku

 • Adres zamawiającego

  Plac Zwycięstwa 8
  76-200 Słupsk

 • Województwo

  pomorskie

 • Numer postępowania

  370000/273/26/2019-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania są:

  Justyna Malinowska
  Główny Specjalista, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  T: +48 59 841 94 06
  E: zamowienia_publiczne_slupsk@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 8:00-15:00 (pn.- pt.)

  Anna Wyskocka-Zawadzińska
  Starszy Specjalista, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  T: +48 59 841 94 06
  E: zamowienia_publiczne_slupsk@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 8:00-15:00 (pn.- pt.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 grudnia 2019  13:31