Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  7 listopada 2019  12:27

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Remont pomieszczeń biurowych w budynku Inspektoratu ZUS w Giżycku przy ul. Królowej Jadwigi 2

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Olsztynie

 • Adres zamawiającego

  Pl. Konsulatu Polskiego 4
  10-959 Olsztyn

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Numer postępowania

  230000/22/2/2019-ADG/4/6

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w języku polskim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: daniel.archacki@zus.pl i monika.olszewska@zus.pl lub dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: Oddział ZUS w Olsztynie, ul. 1 Maja 10, 10-118 Olsztyn, Daniel Archacki, pok. 102 z dopiskiem „Oferta na remont pomieszczeń biurowych w budynku Inspektoratu ZUS w Giżycku przy ul. Królowej Jadwigi 2. Znak postępowania 230000/22/2/2019-ADG/4/6. Nie otwierać przed dniem 15.11.2019 roku godziną 10:30”.

  -do 15.11.2019 do godziny 10:00