Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  7 listopada 2019  14:11

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy mebli

 • Tytuł postępowania

  Dostawa i montaż mebli biurowych dla O/ZUS w Płocku oraz terenowych jednostek organizacyjnych

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Płocku

 • Adres zamawiającego

  al. Jachowicza 1, 09-402 Płock

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  280000/273/34/2019-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Termin składania ofert: 15.11.2019 r godz. 10:00.
  2. Termin realizacji zamówienia: do 27.12.2019 r.
  3. Warunki płatności: 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
  4. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:

  W zakresie proceduralnym
  Marta Pomierna,
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  T: +48 24 262 52 71 wew. 25-05
  E: ZAP_Plock@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 8.00-15.00 (pn.- pt.)

  W zakresie opisu przedmiotu zamówienia
  Radosław Ławicki
  Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  T: 24 262 52 71 wew. 20 27, E: radoslaw.lawicki@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 8.00-15.00 (pn.- pt.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 listopada 2019  08:53

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 listopada 2019  08:51