Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  7 listopada 2019  14:27

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy samochodów, maszyn i urządzeń

 • Tytuł postępowania

  ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO-CIĘŻAROWEGO 4+1 DLA O/ZUS W BYDGOSZCZY

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Bydgoszczy

 • Adres zamawiającego

  Zamawiającym jest ZUS Oddział w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz,
  NIP: 521-30-17-228, tel. (52) 34-18-308, fax (52) 345-63-72, REGON 000017756.

 • Województwo

  kujawsko-pomorskie

 • Numer postępowania

  040000/271/22/2019/ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w języku polskim
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zampubl_bydgoszcz@zus.pl
  lub
  2. dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz, Sala Obsługi Klienta pokój 24, Dziennik Podawczy. Zaleca się oznaczyć ofertę w następujący sposób:

  „Oferta - ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO-CIĘŻAROWEGO 4+1
  DLA O/ZUS W BYDGOSZCZY.”
  Znak sprawy: 040000/271/22/2019/ZAP

  Oferty należy składać w terminie do dnia 15-11-2019r. do godz. 10:00

  Ofertę złożoną w formie elektronicznej należy zaszyfrować hasłem składającym się co najmniej z 8 znaków.

  Oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, która nie została zaszyfrowana nie będzie rozpatrywana i brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Po terminie składania ofert określonym w niniejszym Zapytaniu, należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na ww. adres mailowy do godz. 11:00, informację zawierającą hasło w celu otwarcia oferty.

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:
  1. W sprawach formalno – prawnych:
  Imię i nazwisko: Andrzej Ścibiorski, Stanowisko Specjalista,
  ZUS O/Bydgoszcz Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  T: +48 (52) 34-18-308 E: zampubl_bydgoszcz@zus.pl
  2. W sprawach przedmiotu zamówienia:
  Imię i nazwisko: Violetta Czerwińska, Starszy Inspektor,
  ZUS O/Bydgoszcz Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  T: +48 (52) 34-18-266 E: violetta.czerwińska@zus.pl

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 listopada 2019  14:52

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 listopada 2019  10:30